Gode tips til deg som søker bedriftsavtaler!

Monica AschimDrift av klinikk, Tips terapeuter

Mange terapeuter strever etter å få gode bedriftsavtaler. Noe vi anser som svært gunstig både for deg, og ikke minst for bedriften selv.

Janeth Haugen fra Luca Account.

Dagens gjesteblogger er Janeth Haugen fra Luca Account.

I dagens blogginnlegg er du og jeg så heldige å få hjelp av Janeth fra Luca Account. Vi i Norgesterapeutene ble kjent med Janeth da vi fant ut at vi hadde en veldig stor fellesverdi- nemlig menneskene i en bedrift.

Ved å ta vare på de som jobber i en bedrift, så vil man også få et mye mer produktivt personale.

Dagens tips fra Luca Account er gode å ta med deg, når du skal ut og skaffe deg en bedriftsavtale.

”Vi i Luca Account AS er den nye generasjonens regnskapsførere som tenker litt utenfor den kjente firkantede trauste regnskapsboksen. Vi har pimpet bransjen litt opp og tar regnskapet opp til et mer menneskelig nivå. Vi elsker å jobbe med tall hvor vi kan finne mulighetene som ligger der – vi setter fokuset på både regnskapet og menneskene. For uten menneskene i din bedrift så ville det ikke vært noen bedrift. Menneskene er faktisk driveren bak regnskapet – det er du som menneske som er med på å påvirke dine resultater i regnskapet. Ja, er ikke det supert! You are the boss ;)”

Dere i Norgesterapeutene er som oss veldig opptatt av kroppen, og at den fungerer optimalt – ja, vi har en felles plattform og tenker mye likt.

Hva må de ansatte skatte for og hva behøver de ikke skatte for?

I dagens tips får du en liten innføring i hvordan en bedrift kan ta vare på de ansatte ved å tilby trening, enten på et treningsstudio eller at f.eks. du kommer til bedriften og utfører treningen på deres arbeidsplass.

Det som kan være greit for dere å vite litt om angående regnskapsføringen er at en kan sette opp treningsutgifter, treningsutstyr og påmeldingsavgifter i bedriftens regnskap uten at de ansatte nødvendigvis blir beskattet.

Vi har satt opp noen eksempel:

  1. Dersom arbeidsgiver dekker utgifter til ansattes personlige medlemskap i helsestudio mv. skal den ansatte skattes for det som er dekket. Men Trening i helsestudio mv. kan anses som rimelig velferdstiltak og et velferdstiltak anses ikke som skattepliktig. For at det skal kunne anses som et velferdstiltak må arbeidsgivers dekning av utgifter til helsestudio bestå av et visst antall kort som benyttes av de ansatte, for eksempel 10 kort for 50 ansatte. Et slikt tiltak kan anses som et velferdstiltak når bedriften/arbeidsgiver arrangerer felles opplegg for de ansatte (dersom antall medlemskort som bedriften kjøper er så lavt i forhold til antall ansatte at tiltaket mister karakter av fellesarrangement, blir det en skattepliktig fordel).

ryggtrening-ball-ryggskole-event

  1. Hvis bedriften/arbeidsgiver leier egne timer til de ansatte, vil også dette kunne anses som et velferdstiltak, ettersom det gjennomføres som et fellesarrangement engasjerer en instruktør for å arrangere aerobictrening eller en fysioterapeut som kan gi veiledning i bedriftens lokaler arrangerer treningsordninger som har til hensikt å forebygge skader, sykdom og belastningslidelser.
  1. Arbeidsgivers dekning av kostnader for bedriftsidrettslaget (f.eks. fotball-/håndballag) regnes normalt som skattefritt velferdstiltak etter Finansdepartementets forskrift. Skattedirektoratet har i brev av 12.11.2008 til Norges bedriftsidrettsforbund uttalt at utlån av treningstøy i form av fotballdrakter, håndballdrakter og drakter til andre lagidretter til bruk ved fellestreninger eller konkurranser i regi av arbeidsgiver eller bedriftsidrettslaget er vanlig i arbeidslivet. Det forutsettes at verdien av fordelen av utlån normalt ligger innenfor rammen av det som arbeidstaker skattefritt kan motta. Det samme må legges til grunn for andre utgifter i tilknytningen til trening og kamper, som leie av bane, halltid, kontingenter, baller og annet nødvendig utstyr.
  1. Dersom bedriftsidrettslaget dekker startkontingent eller andre utgifter i forbindelse med trening eller deltakelse i trimarrangementer, vil dette bare være skattefritt dersom det kan regnes som et velferdstiltak. Det innebærer blant annet at deltakelsen må inngå i et fellesarrangement for en betydelig gruppe ansatte.

Luca Account har også vært så rause med oss at de leverer en hel bonusvideo til vårens ”4-ukers markedsføringskurs for terapeuter”.

Vi i Luca Account ønsker å være en inspirasjonskilde til at du skal ønske å bli en bedre bruker og kunne lese, utføre og like å holde på med regnskapet ditt – det er jo her vi kan lese resultatene ut ifra hvordan bedriften er driftet.

Vi setter også fokuset på budsjettet som kan brukes som et styringsverktøy – ja, du kan sette opp målene i din bedrift. Budsjettet er et levende hjelpemiddel hvor du kan leke deg med tallene. Bare prøv! Ja, jeg utfordrer deg – sett opp et budsjett hvor du setter opp litt hårete mål på omsetningen og prøver å sette ned utgiftene. Når du har gjort dette har du faktisk et eller flere mål å jobbe mot. Når dere innfrir de nye målene endrer dere budsjett igjen, ja! Igjen 😉 det er et levende verktøy – innfris ikke målene må du jobbe litt lenger med målene eller sette opp nye delmål.

Dette inneholder Luca Account sin bonusvideo:

  • Kort innføring i regnskapsføring
  • Gjennomgang av ulike selskapsformer
  • Fordeler, ulemper, tips angående reiseregninger, representasjon ved trening/sosiale kostnader og
  • Hvordan sette opp et budsjett.

Tusen takk for at vi fikk gjesteblogge hos dere, gleder oss til videre samarbeid og idéutvikling.
Vennlig hilsen Janeth, Luca Account AS

 

PS! Flere andre BONUSVIDEOER i vårt ”4-ukers markedsføringskurs for terapeuter”

1. Få deg bedriftskunder: Vi i Norgesterapeutene leverer også en bonusvideo i hvordan du går frem for å skaffe deg verdifulle bedriftskunder. Denne kommer som bonusvideo nr. 5 av 6 bonusvideoer.

2. Luca Account sin bonusvideo som du nettopp har lest om.

3. Og vi serverer en helt ny bonusvideo i hvordan øke din synlighet på Google sine søkemotorer.

Les om markedsføringskurset og bonusvideoene her. (Obs. Frist for å melde seg på kurs er i dag 19. April kl. 23.59. Kurset starter allerede imorgen 20. april)

 

Vennlig hilsen Monica og Carina fra Norgesterapeutene