Bevegelse og funksjon er grunnleggende for god helse!

Hva er fysioterapi?

Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon.

  • Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner.
  • Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon
  • Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.
  • Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap.
  • Fysioterapeuter kan legge til rette for – og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.
  • Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.
  • Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser.
  • Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon.

Hva behandler fysioterapeuten?

Fysioterapeuten kartlegger pasientens behov for behandling, opptrening og rehabilitering.

En fysioterapeut behandler og forebygger sykdommer og skader i bein, ledd, muskler og sener. Som fysioterapeut har du kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner. Fysioterapeuten kartlegger pasientens behov for behandling, opptrening og rehabilitering. Målet er at pasienten utvikler, gjenvinner eller holder ved like funksjonsevnen, og dermed forbedrer helse og livskvalitet.

Fysioterapeuten tester bevegelighet, styrke, utholdenhet og balanse. I tillegg gir fysioterapeuter råd og veileder andre for å fremme og forebygge helse.

Fysioterapeutens kunnskapsområde kjennetegnes av en forståelse av mennesket som et biologisk og sosialt vesen som preges av livshistorie og livssituasjon, og av at bevegelse og funksjon er grunnleggende for helse. Dette er utgangspunkt for å se pasientens plager i lys av bevegelsesmønster, belastningsforhold og patologi. Fysioterapeuter tar utgangspunkt i at mennesket selv har ressurser til forandring, læring og utvikling.

All informasjon er hentet fra:

Fysio

Finn en fysioterapeut nær deg

For en lansdekkende liste av fysioterapeuter kan du bruke søkefunksjonen hos Norsk Fysioterapeutforbund.

Del med dine venner
[shareaholic app=»share_buttons» id=»4641696″]