– den største formen innen avansert manuell medisin i Norden.

Hva er naprapati?

Naprapater konsentrerer seg om å finne den underliggende årsaken til pasientens smerte.

De behandler muskler, nerver- og leddplager ut ifra et helhetssyn.

Ordet Naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. Ordet er satt sammen av det tsjekkiske ordet «napravit», som betyr å korrigere, og det greske ordet «Pathos» som betyr lidelse. Naprapati er en manuell behandlingsform som tar sikte på å normalisere problemer i bevegelsesapparatet. Dette skjer med ulike behandlingsmetoder gjennom en kombinasjon av muskel- og leddbehandling.

Naprapati er en behandlingsform som bygger på manuell medisin. Med begrepet manuellmedisin menes at man som naprapat bruker hendene for å undersøke og behandle dysfunksjoner i menneskets bevegelsesapparat; det vil si muskler og skjelett som igjen påvirker kroppens nervesystem.

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon. Denne tanken ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen. Funksjon er et sentralt begrep for naprapaten i både undersøkning og behandling. En forandret eller nedsatt funksjon, for eksempel bevegelse, kan påvirke fysiologiske mekanismer i kroppen som i sin tur kan gi ulike smertetilstander.

I behandlingen bruker naprapaten ulike behandlingsmetoder der leddspesifike teknikker i form av manipulasjon og mobilisering kombineres med ulike typer av muskelbehandling. Eksempler på dette er tøying av muskler,behandling av triggerpunkter og massasje. Ved behov brukes også annen fysikalsk behandling som TENS(elektroterapi) og ultralyd. Hjemmeøvelser, rehabiliterende trening og ergonomsisk rådgivning er også en del av behandlingen.

Kort oppsummert er naprapatien en behandlingsmetode der du først tilbakestiller funksjonen i muskler og skjelett, for deretter å følge opp og hjelpe til, slik at pasienten får de beste mulighetene til å forebygge fremtidige problemer.

Naprapaten behandler både muskler og ledd for å få en mer funksjonell og bevegelig kropp.

Hva behandler naprapaten?

Naprapaten behandler ulike typer funksjonsforstyrrelser samt smertetilstander i bevegelsesapparatet.

Når noe ikke fungerer som det skal ikroppen registreres dette via nerve, muskel og skjelettsystemet ofte som smerte.

Eksempler på tilstander som behandles effektivt er:

  • Stiv nakke
  • Hodepine
  • Lumbago
  • Ischias
  • Musearm
  • Skulder
  • Kne og achilles problemer

All informasjon er hentet fra:

naprapatene_logo-292x300

Finn en naprapat nær deg

For en lansdekkende liste av naprapater kan du bruke søkefunksjonen hos Norges Naprapatforbund.

Del med dine venner
[shareaholic app=»share_buttons» id=»4641696″]