Osteopatisk behandling stimulerer kroppens evne til å lege seg selv!

Hva er osteopati?

Osteopaten bruker sine hender som «verktøy» for å undersøke og behandle pasienten.

Ved den osteopatiske undersøkelsen letes det etter dysfunksjoner i muskelskjelettsystem og kroppens bindevevsnettverk som kan forklare pasientens plager.

De fleste pasientene kommer til osteopatisk behandling med smerter og plager fra muskelskjelettappartet. Lokalisasjonen hvor pasienten oppgir å ha smerter og plager blir undersøkt, i tillegg blir andre områder i kroppen som anatomisk kan forklare pasientens plager, undersøkt.

Spesielt for undersøkelsen hos osteopaten er at den også omfatter kroppens bindevevsnettverk.
Bindevevet omslutter alle strukturer i kroppen (muskler, ledd, knokler, indre organer, dekker kroppens hulrom), danner glideflater mellom strukturene, overfører biomekaniske krefter og har med seg blodårer, lymfe og nerver. Undersøkelsen i bindevevsnettverket kan avdekke restriksjoner som ved osteopatisk behandling kan gi pasienten reduserte smerter og plager fra muskelskjelettapparatet.

Hva behandler osteopaten?

Osteopati er en manuell behandlingsform innen komplementærmedisin. Osteopatene arbeider som primærhelsearbeidere.

Osteopatene vurderer funksjonelle belastningsmønstre i hele kroppen og hvordan tap av bevegelighet fører til feilbelastninger. I behandlingen mobiliseres aktuell lokalisasjon i muskelskjelettsystemet og bindevevsnettverket.

Osteopatene behandler også for eksempel følgetilstander av sykdommer som KOLS, mellomørebetennelse og restriksjoner som kan følge av for eksempel arrvev etter en operasjon. Osteopatene arbeider med andre ord ikke med patologier i indre organer, men gir understøttende eller komplementær behandling som kan lette følgetilstander av sykdom og stimulere til bedret immunforsvar.

Osteopatene behandler funksjonelle forstyrrelser i prepatologisk fase, altså før en sykdom utvikler seg. Dette gjør osteopati meget godt egnet til forebyggende behandling i en fase av plager der smertene er betont og med fravær av påviste strukturelle skader. Samtidig behandler også osteopatene følgetilstander av sykdom. Selv om pasientene oftest presentere smerter og plager fra muskelskjelettappartet som grunn til å oppsøke osteopati, finner osteopaten ofte at dette har sammenheng med tap av bevegelighet i forbindelse med følgetilstander av sykdom. Disse områder i bindevevsnettverket blir behandlet med individuelt tilpasset utvalg av osteopatiske teknikker.

Pasienten opplever ofte at plagene i forbindelse med sykdommer bedres samtidig med at smerter og plager fra rygg og nakke bedres. Sammenhengene kan være utallige og kun en osteopatisk undersøkelse vil vise hva som er aktuelt årsak for den enkelte pasient. Det forklarer hvorfor osteopater behandler korsryggsplager svært forskjellig fra pasient til pasient. Det viser at osteopati tilfører befolkningen noe nytt med sin behandlingstilnærming.

All informasjon er hentet fra:

th_nof2

Finn en osteopat nær deg

For en lansdekkende liste av osteopater kan du bruke søkefunksjonen hos Norsk Osteopat Forbund.

Del med dine venner
[shareaholic app=»share_buttons» id=»4641696″]